Sanal seks aldatma sayılır mı?

Üyelik kaydı

Gizliliğiniz
%100 garanti altında!

Bize katılın


Güvenli bir ortamda, sizle aynı koşullar ve beklentilerdeki insanlarla çok özel tanışmalar. Sahte profiller yok, yalan yok. Semtinizden ya da başka bir şehirden bir âşığınız olsun. Kadınlar için ücretsiz, erkekler için avantajlı bir kredi sistemi. Abonelik yok, zorunluluk yok.

kategori: Yazılar

Sanal seks aldatma sayılır mı?

Yeni teknoloji sâdece iletişim metodlarını değil ilişkilerin türlerini de değiştirmekte. Bugünün dünyâsında flörtler de heyecanlar da ekranın gerisinde fırına konuyor. Ve tabii tutkular da ! Bugünkü konumuz siber cinsellik yâni sanal seks. Kaçamak ilişkilerin Avrupa'daki lîderi olan Gleeden'ın 10,000 üyesi* arasında yaptığı anket, kaçamak peşindeki insanların hayâtında, sanal seksin ne kadar büyük bir yer işgal ettiğini ortaya koyuyor. 

Cep telefonunda mırıldanırken dile gelen tatlı ve boş lâflar, karşılıklı gönderilen kışkırtıcı fotoğraflar, ekran gerisindekini ateşleyen müstehcen oyunlar ... 

Sanal seks hayâtımıza internetle en çok da dating siteleri ile berâber girdi. Bilhassa sadâkatsiz insanlar için kaçamaklarını güvenle başlatmanın yolu oldu. En azından Gleeden'ın anket çalışması böyle söylüyor.

Ankete katılan 10,013 üyeden %69'u âşıklarıyla haftada en az bir kez, %19'u ise ayda en az bir kez sanal seks yaptıklarını söylüyorlar. %73'üne göre sanal seks; kaçamak bir ilişkinin olmazsa olmaz parçası. Bu kişiler düzenli olarak âşıklarıyla cinsel içerikli mesajlar ve baştan çıkartıcı fotoğraf ve videolar paylaştıklarını saklamıyorlar.  

Rakamlar, siber cinselliğin modern zaman ilişkilerinde ne kadar mühim bir yeri olduğunu ortaya koyuyor.

  Sanal seks; zevkli birşey mi?

Bir insan ekrana bakarak zevk duyabilir mi gerçekten ? Görünüşe göre evet ! Bireyler arasındaki duvarların ortadan kalktığı internet ortamında; insanlar pekâla komplekslerinden arınarak rahatça fantezilerinin peşinden koşabiliyorlar. Meselâ Gleeden üyelerinin %91'i sanal seksten gâyet zevk aldıklarını belirtiyorlar.  

Peki sanal sadâkatsizliği aldatmaktan saymalı mıyız? Yeni çağın ilişkileri bağlamında, bu sorunun cevâbı gri alana düşüyor gibi görünüyor.  Yeni teknolojiler hiç şüphesiz cinselliğe ve ilişkilere olan bakış açımızı ve algımızı değiştiriyorlar. Bugün artık evlilik dışı ilişkilerin, ekranın gerisinde deneyimlendiği en azından buradan başladığı muhakkak. Belki de gün gelecek siber zevk, yüz yüze zevke tercih edilir hâle gelecek. Kimbilir !


* Gleeden online anketi 26 Şubat - 5 Mart 2018 târihleri arasında 10,013 Avrupalı katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.