Gizli âşık fantezisi

Üyelik kaydı

Gizliliğiniz
%100 garanti altında!

Bize katılın


Güvenli bir ortamda, sizle aynı koşullar ve beklentilerdeki insanlarla çok özel tanışmalar. Sahte profiller yok, yalan yok. Semtinizden ya da başka bir şehirden bir âşığınız olsun. Kadınlar için ücretsiz, erkekler için avantajlı bir kredi sistemi. Abonelik yok, zorunluluk yok.

kategori: Yazılar

Gizli âşık fantezisi

Gizli âşığınız doğası gereği; yasak aşkınızdır; tek eşli ve ataerkil bir toplumda yasakların en dibidir. Bir kadının evliliği dışında bir kaçamağa sıcak bakması; bu tür bir sosyal ortamda yoldan çıkma, isyankârlık ve hattâ tehdit anlamına da gelir. Evet bir tehdittir çünkü bir âşığınız olması; herşeyi barındıran bir çift hayâtının içindeki kırılgan kadından ibâret olan bilindik sistemi kökünden sallayacaktır. Sanki insanın cinsel ve tinsel uyarılarını başkalarının denetlemesi mümkün ve olağanmış gibi; âşığınızla aranıza uçurumlar koymak için vardır o sistem. İronik bir şekilde, bizlere gizli âşık fantezisini ilhâm ve hatta teşvik eden de bu yasaklamaların ta kendisidir.

Âşık : Aşk günahlarının simgesi

"Âşık" kelimesi Wikipedia'da "Aşka düşen insanların genel ismi" olarak ifâde edilir. Bu tanımı pek lâtif ve enteresan buluyorum. Etimolojinin ötesinde; âşık kelimesini aşka bağlaması kulağa çok hoş geliyor. Âşık; aşka düşendir.

"Yatakta iyi bir âşık" tüm kadınlara âşinâ olan; ideal erkeği tarifleyen bir ifâdedir. Tabii iyi bir âşık olmak demek sâdece yeterli cinsel performansa sâhip olmak demek değildir. İyi bir âşık olmak öncelikle aşk duygusunu yüksek seviyede deneyimleyebiliyor olmak demektir. Ruhunda ve bedeninde; tüm duyguların öncesinde aşkı duyabiliyor olmasıyla alâkalıdır.

Larousse ise âşık kelimesini şöyle açıklar "Evli bir kadınla seks yaşayan erkek". (Bu durumda kadın, mistress oluyor. Türkçede metres kelimesi bunun tam tersi anlamında kullanılır; evli erkekle yatan kadın olarak) Yâni Larousse'a göre âşık diye anmak için; ortada bir de evlilik olması gerekiyor. Yâni yasal bir çerçeve olduğunda ancak bir kişi âşık durumuna gelebilir. Bu nedenle âşık kavramını tek eşlilikten ve bir erkekle bir kadının evlenebildiği yasal düzenden bağımsız düşünemeyiz. Evlilik kânunî bir yetkilendirme olduğu için, yasaklardaki önceliklendirmeler de bu yetki alanından ne kadar uzaklaşıldığına göre yapılır. Âşık; hem aşka düşen, hem de aşkı yaşaması yasaklanan kişidir. Ne kader ama !..

Aşk en yüce değer olarak; hem idealize edilen hem de kendisine konan sınırları aşması istenmeyen bir olgudur. Sınırlara çekilen duvarlar gibi, aşka konan kurallar da çiğnenmek içindir ve âşığınız duvarın arkasında kavuşacağınız büyük armağandır.

Anne-babası tarafından fark edilmeyen bir kusur işlemiş bir çocuğun mahcubiyeti gibi; aşk günahları da; zorla benimsetilmiş yerleşik düzen içinde yaşayanlar için benzer bir hissi barındırır. Ruhunuzu parlatır ve itiraf edilemez bir özgürlüğün dışa vurumu olur.

Âşık ve cinsel bağımsızlık

Birisinin cinselliği içinde kendinizi hapsetmek ya da cinsel hayâtınızı daha kötü hâle sokmak için bir âşık arayanı daha duymadık. Gizli bir âşığın fantezisini kurmak zâten aşk tanrınızı aramak demektir. Kendimizin en karanlık ve en heyeca verici yüzümüzü keşfetmemiz demektir. “Âşık” ve “fantezi” kelimeleri bir araya gelince tutkularla dokunmuş bir hayâl gücünün dehlizlerinde buluruz kendimizi.

Erotik rüyâlar, uygunsuz yerlerde yaşanan şipşaklar (âcil sevişler), gönderilen cinsel içerikli mesajlar... Bastırılmış romantizme ulaşmak için gereken tüm alanları zihnimiz açar. Sizin de yaratıcı olmanız ve oynaşması ve adrenalini bol bir ilişki yaşamak adına şüphecilikten uzak olmanız gerekir.

Bir âşığınız olması; “ben sana âidim” oyunundan çıkmanıza ve toplumun ahlâki değerleri, yasal kısıtlamalar ve tüm normların bir araya gelerek engel olmaya çalıştığı cinsel bağımsızlığınıza kavuşmanızı sağlar. Klâsik bir toplum ortamında kimsenin üstüne almak istemeyeceği bir rol olsa da; hiç kimse de bu rolü alana ilk taşı atan olmak istemez.

Dinî kalıplara göre kadın; günahın kaynağıdır, yasak elmayı ısırarak doğru yoldan insanı saptıran câzibedir. Çocukların hikâyelerindeyse beyaz atlı prensi gelip öpünceye kadar hareketsiz bekleyen Uyuyan Güzel’dir. Eğer âşık; bir kadının arzularını kanatlandırmak için gelen kişiyse, çok uzun süredir cinselliği hadım edilmiş ve kendinden uzaklaştırılmış bir kadını, kendisiyle barıştıran kişidir demektir aynı zamanda.

Son olarak söyleyebilieceğim; gizli bir âşığın fantezisini kurmak; ahlâkî değerleri bir müddetliğine buzdolabında saklayarak, cinsel bir kurtuluşu aramak demektir. Gizli bir âşığınız olması dünyânın sonu değildir, ama sizin gerçek başlangıcınızdır.